Waterketen

Riolering is voor de meeste mensen geen hip item. Riolering wordt gezien als een vanzelfsprekendheid. Het zit onder de grond; je ziet het niet en merkt er weinig van. Totdat de wc niet meer doorspoelt of de douchebak overstroomt omdat het water niet weg kan… Weinig mensen weten en beseffen dat schoon drinkwater en riolering (“sanitatie”) wereldwijd de grootste bijdragen hebben geleverd aan de gezondheid van de bevolking, toegenomen levensverwachting en economische ontwikkeling!

Door verbetering van de sanitaire voorzieningen worden minder ziekten overgebracht. Daarom is goede en veilige sanitatie van levensbelang. Nog dagelijks sterven er  te veel mensen door vervuild water en slechte sanitaire voorzieningen.

In Mozambique poepen en plassen de schoolkinderen vaak nog op een hoek van het schoolplein. Dit zorgt onder andere voor vervuiling van het grondwater en daarmee voor het drinkwater. Handen wassen is er al helemaal niet mogelijk!

 Vuil grondwaterSchoon grondwater

 

 

 

 

 

 

 

 

De vervuiling van het afval trekt in de grond.
Dit zorgt voor vervuiling van het grondwater.
Dit vervuilde grondwater wordt opgepompt en betekent dus vuil drinkwater!
 
Indien er wordt gewerkt aan een beter
sanitatie- en afvalsysteem, zal het grondwater minder worden vervuild.
Dit betekent dus schoon drinkwater!

 

In Mozambique wordt gewerkt aan een betere afval- en sanitatie voorziening, om de vervuiling in de (nabije) toekomst van het grondwater tegen te gaan.

De gemeente besturen van van de acht gemeenten maar ook de centrale overheid van Mozambique zijn doordrongen van het belang van schoon drinkwater voor hun bevolking. Zij zijn dan ook heel blij met het Friese project “Schoon water voor Mozambique”. Het Friese project levert een bijdrage aan verbeterde hygienische omstandigheden door onder andere toiletten te bouwen op scholen in de stedenen maar ook het schoonhouden van het drinkwater in de toekomst. Daarnaast geeft het project trainingen, om  goede sanitaitie- en afvalafdelingen binnen de gemeenten op te zetten. Deze moet zorgen voor een beter afval- en sanitatiebeheer in de steden en duurzaam schoon drinkwaterbeheer voor de toekomst.