Verslag van de bijeenkomst met de gemeente Xai Xai

Bijeenkomst 21-06-2010 in Xai Xai, Mozambique. Kort verslag van de bijeenkomst met de gemeente Xai Xai.

Het is tijd voor verandering, Rita Bento Muianga, burgemeester van de gemeente Xai-Xai, afdelingshoofden en adviseurs waren het met elkaar eens gedurende een werkbijeenkomst georganiseerd door medewerkers van het Friese project Agua Limpa in Mozambique. De gemeente staat voor een enorme uitdaging. Tijdens de bijeenkomst werd besproken hoe de gemeente het best de dienstverlening met betrekking tot afval- en afvalwaterinzameling voor haar burgers kan realiseren.

De bijeenkomst was een eerste stap in een groter veranderingsproces waarbij meerdere gemeentelijke diensten zijn betrokken. Het doel is één afdeling sanitaire voorzieningen te maken voor het inzamelen van zowel vast afval (huisvuil) als ook vloeibaar afval (riolering). Op dit moment zijn hiervoor verschillende afdelingen verantwoordelijk. Dit is een organisatie vorm die in de huidige veranderende situatie niet meer goed blijkt te werken..

Troels Kolster, Organisatie ontwikkelingsadviseur, zei tijdens de bijeenkomst hierover het volgende: "De gemeente heeft een enorme taak voor zich liggen. Minder dan 40% van de bevolking heeft duurzame toegang tot basis sanitaire voorzieningen en bij minder dan 10% van de bevolking wordt het huisvuil opgehaald. We zijn daarom ook bijzonder blij dat de gemeente hard bezig is met het verbeteren van de situatie. En dat de gemeente, samen met het Friese project en haar partners, een nog grotere stap voorwaarts wil zetten in de verbetering van de levensomstandigheden van haar bevolking."

Verslagen van de activiteiten in Mozambique