06 sept '11 Mijn tijd in Mozambique vloog voorbij

Emma Lesterhuis heeft in het voorjaar en zomer van 2011 4 maanden bij het project Mozambique mee geholpen. Hieronder geeft ze een persoonlijk verslag van haar werk en verblijf in Mozambique.


Na mijn afstudeeronderzoek dat ik heb uitgevoerd voor het project. Ben ik nog vier maanden op stage geweest in Mozambique. De vier maanden vlogen voorbij… Ik heb mij voornamelijk bezig gehouden met het vastleggen van wat er gedaan is en het maken van promotiemateriaal

Scholen
Op schoolIk heb mij in Mozambique bezig gehouden met het maken van een scholen bestand. In dit bestand is vastgelegd op welke scholen het project toiletgebouwen heeft gebouwd, hoeveel, hoeveel leerlingen er zijn, hoeveel leraren, of ze training hebben gekregen en toegang tot water hebben.

In Mozambique kunnen alle kinderen naar school. De dag is ingedeeld in drie periodes.'s Ochtends er een groep kinderen naar school, ‘s middags en ‘s avonds. De kinderen hebben ongeveer 4 uur per dag school. Het lesgeven is nog heel anders    dan in  Nederland. Overal hoor je uit de gebouwen de kinderen rijtjes opdreunen.Heel erg leuk vond ik dat ieder kind op school een boompje heeft gezaaid, hierdoor doen kinderen iets terug voor de natuur.

 Op de scholen staan de toiletgebouwen die het programma daar heeft gebouwd. De toiletten worden volop gebruikt. Vaak hadden scholen geen voorzieningen er werd er gewoon een hoek van het schoolplein gebruikt.

Gooi met gemak je afval in de afvalbak!
Het programma helpt gemeenten met het schoonhouden van hun stad. Hoewel ik veel steden al erg schoon vond, zijn met name burgemeesters en wethouders erg gemotiveerd het nog schoner te maken. En ja er zijn ook wel echt plekken waar  heel veel afval ligt..

Vorig jaar heeft Astrid van Haren een onderzoek gedaan naar de beleving van afval onder Mozambikanen. Hieruit is gebleken dat het eerste waaraan men in Mozambique denkt bij afval, is bladeren. Dit terwijl er op het moment een gigantische groei is van afval als plastic, blikjes, en vooral telefoonkaarten, die vind je overal!

Ik heb mij in Mozambique bezig gehouden met het maken van stickers met daarop afbeeldingen met gooi je afval niet uit het raam en stickers met gooi je afval in de afvalbak. De busjes in Xai-Xai en Chokwe hebben deze stickers, en op verschillende plaatsen in de stad en op scholen zul je ze terugvinden.

SchoonmaakIk heb drie dagen stickers geplakt. Terwijl ik dit deed, waren er sommige mensen die de sticker graag zelf de sticker op wilden plakken. Deden ze dit, gooiden ze vaak het velletje dat op de plakkant  van de sticker zit zo op de grond. Als ik er dan even naast bleef staan en van hem naar het velletje keek, begonnen ze vaak te lachen en raapte het papiertje snel op!

Daarnaast heb ik mij bezig gehouden met het maken van een afvalposter. Deze poster bestaat uit de twee poppetjes van de stickers die het afval in de afvalbak gooien met de zin houdt de stad schoon. Daarnaast staan er foto’s op van de verschillende soorten afval en de afbreekperiode. Hiermee willen we de mensen bewuster maken van afval.

Handen wassen na het plassen…
Een ander onderdeel van het programma is een hygiëne training. Alle kinderen van de scholen zijn getraind in het gebruik van toiletvoorzieningen en het handen wassen. Met goede hygiëne kunnen 40% van de infectieziekten worden voorkomen.

Handen wassenBij veel restaurantjes en cafeetjes is het niet mogelijk even je handen te wassen. Vanuit het project ben ik bezig geweest een aanvraag te doen voor financiering voor een ‘hand wash disposal’. Een simpele fles die gevuld kan worden met water in een houder, met een tuutje, waardoor je gemakkelijk je handen kunt wassen. Dit is helaas tot nu toe nog niet rond.

Daarnaast heb ik stickers gemaakt met de tekst: was je handen voor het eten en na toiletgebruik. Deze stickers zijn veel te vinden op de toilet en bij de restaurantjes waar wel toegang is tot water.

Mozambique was super!

Ik vond Mozambique een heel erg leuk land. De cultuur ligt niet heeel ver van de Nederlandse cultuur af en het leven speelt zich voornamelijk af  op straat, waardoor het gemakkelijk is om mensen te leren kennen. Het landschap is mooi, en het klimaat is prettig. Daarnaast woonde ik aan zee, waar ik zelfs de walvissen voorbij heb zien zwemmen. Daarnaast is het project is heel erg leuk werken, onder andere doordat er ook daadwerkelijk dingen gedaan kunnen worden. Zonder allerlei regeltjes, en verantwoordingen die moeten worden afgelegd wat weet-ik-veel hoeveel tijd inneemt, kan er van alles worden gedaan. Het aller leukste daarbij is, dat je van veel dingen al heel snel resultaat ziet!

Kortom mijn tijd is voorbijgevlogen en was heel erg leuk!

Emma Lesterhuis

Verslagen van de activiteiten in Mozambique