18 nov '11 De Friese waterambassadeur bezoekt de Mozambikaanse gemeenten

In november 2011 heeft de Friese water ambassadeur Egbertha Schuiling een bezoek gebracht aan de vier gemeente in Mozambique. Hieronder leest u haar persoonlijke verslag van haar reis.


 

In november hebben een aantal leden van het Nederlandse deel van het projectteam een bezoek gebracht aan Mozambique. Ik heb dit moment benut en ben, op eigen initiatief, bij dit werkbezoek aangehaakt. Er zijn veel overeenkomsten met mijn werk als waterambassadeur voor de Friese gemeenten.

In 2008 was ik betrokken bij de start van het project ‘Schoon water voor Mozambique’. Na de opstartfase heb ik mijn taken overgedragen aan Marc Jense, omdat het niet langer tot het takenpakket van een waterambassadeur behoorde. Maar het project heeft steeds mijn belangstelling gehouden. Want waar anders vindt je zo’n concreet project, waar in zo korte tijd zoveel positiefs is bereikt?

Egbertha krijgt een aandenken aan InhambaneIn Mozambique ben ik letterlijk en figuurlijk warm onthaald. Zo aan het begin van de Nederlandse winter voelt 35⁰C als een cadeautje. Linda Baas laat in alle opzichten zien dat zij de juiste vrouw is als projectleider. Ze kent ongelooflijk veel mensen, kent vele wegen om de doelen te bereiken, weet op uitvoerend niveau precies wat de stand van zaken is maar weet tegelijkertijd de helikopterview te behouden. Linda heeft een prachtig draaiboek opgesteld voor mijn bezoek. In de anderhalve week dat ik in Mozambique ben geweest, ben ik opgetrokken met Marc. We hebben de vier projectsteden bezocht om de fotoboek te overhandigen en de voortgang van het project te bespreken.

Ik was ook aanwezig bij de communicatietraining aan de vier projectsteden. Deze aanpak van het trainen van gemeenten en samen met hen de knelpunten benoemen, verschilt niet zo heel veel van het werk als waterambassadeur in Fryslân. Het was erg mooi om te zien hoe de vertegenwoordigers van de projectgemeenten met elkaar hebben gediscussieerd over de knelpunten en positieve ervaringen met elkaar hebben gedeeld. Ook de samenstelling van de groep was prima: door bestuurders en ambtenaren gelijktijdig om tafel te vragen, kunnen ze direct na terugkeer in de eigen organisatie met de communicatie aan de slag. Op mijn vraag aan hen of ze, naast plenaire bijeenkomsten, ook als gemeenten onderling samenwerken, werd positief geantwoord. Met name tussen de gemeenten Maxixe en Inhambane is intergemeentelijke samenwerking al vanzelfsprekend.

Bezoek delegatie aan gemeente Xai XaiHet project ‘Schoon water voor Mozambique’ is werkelijk een prachtig project. Het is halverwege de projectduur, maar er zijn nu al goede resultaten geboekt. Het project breidt zich uit en heeft inmiddels ook in de buurlanden bekendheid. Het is een schoolvoorbeeld van ene project waarbij het ene initiatief weer nieuwe ideeën oproept. Mooi om te zien hoe enthousiast iedereen is; niet allen de projectmedewerkers, maar ook de projectgemeenten, de ambassade, DGIS in Den Haag en zelfs de KNVB. Maar bovenal natuurlijk de schoolkinderen en de bezoekers van de markten. Want daar is het project per slot van rekening allemaal om begonnen!

Egbertha Schuiling

Verslagen van de activiteiten in Mozambique