Water for Life en Wetterskip Fryslan dragen bij aan School Sanitatie in Mozambique

In september 2017 is de tweede fase van het “Football For Water” project in Mozambique van start gegaan. In deze fase is de aandacht met name gericht op het duurzaam gebruik van de toiletten die zijn gebouwd voor 34 lagere scholen in 4 verschillende steden. Een aantal trainingen zullen worden herhaald om het geheugen op te frissen en nieuwe medewerkers voor te bereiden. Samen met de lokale overheden worden de scholen voortdurend begeleid en gemonitord.

Startbijeenkomst GondolaStartbijeenkomst in Beira

Ook worden er nieuwe toiletten gebouwd, voor de kinderen én voor de leraren. Op de scholen die een probleem hebben met de watervoorziening worden watertorens gebouwd om water op te slaan en alle scholen krijgen speciale emmers met een kraantje zodat de kinderen altijd hun handen kunnen wassen.

Training leraren in ChimoioTraining voor leraren in Beira

Training voor leraren in ChimoioTraining voor leraren in Gondola

Trainingshandleiding voor lerarenIn oktober 2017 hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden met meer dan 150 vertegenwoordigers van de betrokken scholen en de lokale overheden. Tijdens de bijeenkomsten is de eerste fase van het project geëvalueerd en zijn de afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden vernieuwd en ondertekend, het gaat dan bijvoorbeeld over het betalen van de waterrekening van de scholen of het leeghalen van de beerputten als deze vol zijn. Ook is voor elke school een sanitatie werkplan gemaakt voor het hele jaar.

Na afronding van de aanbestedingsprocedure zijn in december 2017 de bouwwerkzaamheden gestart op de geselecteerde scholen. De bouw van 8 toiletblokken voor de leerlingen, 4 toiletblokken voor leraren en 8 water torens wordt nog deze maand afgerond.

Werk in uitvoeringBezoek bouw in Beira

Bouw van een watertorenIn januari 2017 heeft de eerste training plaatsgevonden voor de 125 leraren die verantwoordelijk zijn voor gezondheid en hygiëne op de scholen. Door middel van speciale lessen, spelletjes en liedjes leren zij de kinderen over het gebruik van de WC’s en een goede hygiëne. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de monitoring van de toiletblokken en rapportages hierover naar het ministerie van educatie.

Het project loopt nog tot augustus 2018, wordt vervolgd dus…………

 

Tjitske Leemans, Chimoio, Mozambique

Gepubliceerd: vrijdag 9 februari 2018

Overige nieuwsberichten