Het Friese Sanitatie Project nu op afstand actief in Mozambique

Hoewel het Friese Sanitatie Project officieel is afgesloten in juni van dit jaar heeft de stuurgroep besloten dat zij de komende jaren nog steeds actief wil blijven bij het ondersteunen van sanitatie projecten in Mozambique. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de contacten die zijn opgebouwd gedurende de afgelopen 7 jaar. De uitvoering van de projecten gebeurd niet meer via het project team maar via de lokale non-profit organisatie “FACE of Water and Sanitation” die is opgericht door voormalig medewerkers van het project. Het Wetterskip Fryslãn heeft van de stuurgroep de taak gekregen om de projecten te beoordelen en de uitvoering te controleren. Het Friese Project draagt financieel bij maar er wordt door FACE steeds gezocht naar andere donoren voor co-financiering.

Hieronder volgt een kort overzicht van een aantal activiteiten die op dit moment lopen.

School Sanitatie

Samen met Football for WASH en Vitens Evides Internationaal (VEI) wordt op de 43 lagere scholen die onderdeel zijn van het programma gewerkt aan de bouw van aanvullende voorzieningen om tegemoet te komen aan de groeiende leerlingenaantallen (8 toiletblokken voor kinderen), het verbeteren van de toiletten voor de leraren (4 toiletblokken voor leraren) en het verbeteren van toegang tot drinkwater (8 water torens). Leraren en schoolleiding worden begeleid en getraind in het gebruik en onderhoud van de infrastructuur en het onderwijzen van de kinderen over sanitatie en hygiëne.

Advisering van de Gemeente Beira

FACE ondersteunt de gemeente bij het beheren van hun publieke toiletten, het voorlichten van de bewoners, het opstellen van een Sanitatie Strategie én de uitvoering daarvan en het faciliteren van lokale ondernemers die beerputten legen. Één van de uitvoeringsprojecten is de bouw van een transfer station voor het fecale slib dat uit de toiletten en beerputten komt. Daarmee wordt de afstand verkleind naar de zuiveringsinstallatie. Bovendien wordt er biogas geproduceerd dat in de toekomst kan worden gebruikt voor de wijkkeuken in de buurt.

Hergebruik van urine in Xai Xai

De drinkwaterputten van Xai Xai raken vervuild met nitraat uit de urine van de omliggende huizen. De onderneming SWS International uit Leeuwarden is een pilot project gestart waarbij de urine van de omliggende huizen wordt gescheiden en omgezet in struviet, een meststof voor de landbouw. Er wordt momenteel volop gewerkt aan de bouw van de struviet installatie en 100 nieuwe WC’s met urinescheiding. Voor het maken van de compost wordt ook organisch afval en de (gedroogde) fezes gebruikt, de infrastructuur voor compostproductie is al zo goed als klaar.

Bewoners voorlichting door studenten

Uit preventieoogpunt werkt de geneeskunde faculteit van de Katholieke Universiteit in Beira al sinds een aantal jaren samen met het Friese Project aan het verhogen van het bewustzijn over sanitatie en hygiëne bij de bevolking in verschillende wijken in Beira. Niet alleen leren de bewoners daarbij hoe ze door een verbeterde hygiëne gezonder kunnen blijven, ook de deelnemende studenten leren hoe ze het beste communiceren met hun toekomstige patiënten. In 2017 is er gewerkt met een systeem waarbij in de wijk zorggroepen worden opgezet door een daarvoor geselecteerde en getrainde wijkbewoner. Binnen de groepen wordt per familie gekeken hoe de sanitaire voorziening kan worden verbeterd en hoe dit kan worden gefinancierd. De groepen worden ondersteunt door de universiteit en de gemeente en in nauwe samenwerking met een lokale ondernemer worden de toiletten gebouwd.

Herstel van daken na orkaan in Inhambane

In januari van dit jaar raasde de orkaan Dineo over Inhambane en vernielde daarbij onder andere de daken van de schooltoiletten die gebouwd waren door het Friese Project. Met hulp uit Friesland, heeft de gemeente Inhambane alle daken inmiddels weer kunnen herstellen.

Veel van de activiteiten lopen door in 2018, ook zijn er nieuwe projecten in voorbereiding waaronder de bouw van verbeterde vuilnisbelten met droogbedden voor fecaal slib in Inhambane en Xai Xai en een pilot project voor hergebruik van fecaal slib voor brandstof in de vorm van briketten. 

Tjitske Saskia Leemans

Gepubliceerd: vrijdag 9 februari 2018

Overige nieuwsberichten