De afsluiting; Projectleider bezoekt de medewerkers in Mozambique en er wordt gewerkt aan de eindrapportage en evaluatie

Jose Hoogervorst naast Daviz simango, de burgemeester van Beira

Nu de uitvoering van het Friese sanitatieproject wordt afgesloten, hebben we ook afscheid genomen van enkele collega’s. Het contract van Jose Hoogervorst, onze teamleider in Beira, liep op 1 september af. Dat van Tjitske Leemans, onze teamleider in Chimoio zal nog tot eind december van dit jaar doorlopen.

Jos Schouwenaars heeft het project eind augustus bezocht en ze beiden een boek aangeboden met allerlei foto’s van momenten, ontmoetingen en situaties die ze meemaakten tijdens hun werk voor ons project. 

Onze Mozambicaanse oud-collega’s hebben zich inmiddels verenigd in de Vereniging FACE. Samen gaan ze de schouders zetten onder het mogelijk maken van meer vergelijkbare projecten in Mozambique. De door hen in ons project opgedane ervaring zal daarbij zeker helpen. Vanuit Fryslân zijn we van plan contact te houden met de vereniging en ze te steunen bij het toegang krijgen tot middelen voor het uitvoeren van voorlichting en trainingen op het gebied van sanitatie in onze partnersteden. Naast de eigen werkzaamheden door de gemeenten daar, kan ook deze stichting werken aan de duurzaamheid van de resultaten van ons werk.

de bouw van een overslagstation voor faecalieen en urine in Beira

Eind september zal de stuurgroep van ons project de eindrapportages vaststellen. Deze zullen worden aangeboden aan het Ministerie van Handel en Ontwikkelingssamenwerking.In opdracht van dit Ministerie, dat de helft van de financiering van ons werk heeft verzorgd, zal er dit najaar een externe evaluatie van ons project over de gehele periode 2010-2017 plaatsvinden.

Spannend, maar we hebben alle vertrouwen in een goede beoordeling. Uiteraard zullen we daarover nog berichten.Afscheidsgroet uit Beira

Gepubliceerd: maandag 18 september 2017