Meer over Mozambique

Land:  Mozambique
Hoofdstad: Maputo
Inwonertal: 24,7 miljoen (2014)
Bevolkingsgroei: 2,45% (2014)
Oppervlakte: 799.380 km2 (22 x Nederland)
BBP/Capita: US$ 565 (2012)
Economische groei: 7.1% (2013)
Belangrijkste talen: Portugees
Grootste religies: Christendom (41%), Islam (18%)


Ontwikkelingsrelatie met Nederland
De Nederlandse banden met Mozambique dateren al uit de onafhankelijkheidsstrijd van Mozambique. Nederland was toen onder andere betrokken bij Mozambique door steun aan de solidariteitsbeweging. Deze relatie is later omgezet in een formele betrekking. Kort na de onafhankelijkheid van Portugal begon Nederland met ontwikkelingshulp aan Mozambique. De betrekkingen tussen beide landen zijn hartelijk.
Redenen van Nederland om hulp te bieden aan Mozambique, zijn onder meer:

 1. Er heerst enorme armoede
 2. Hulp kan nu in Mozambique effectiever worden besteed vanwege:

  • de economische groei sinds het einde van de burgeroorlog
  • het verbeterende ondernemersklimaat
  • de relatieve vrijheid en democratie
  • goede relaties tussen overheid en donoren
 3. Het goede economische en armoedebeleid van de overheid bieden een goede mogelijkheid om de overheid te steunen in de strijd tegen armoede. 
 4. Nederland heeft een groot programma in belangrijke sectoren en is zo in de positie om positieve ontwikkelingen te blijven ondersteunen.
 5. Ook is Nederland, door zijn vooraanstaande rol in het proces om de hulp van donoren op elkaar af te stemmen, in staat een goede invloed uit te oefenen op andere donoren om de kwaliteit van de hulp te verbeteren.

De Mozambikaanse armoedestrategie is de fundering van het beleid van de Mozambikaanse regering en het Nederlandse ontwikkelingsprogramma. Het Nederlandse ontwikkelingsprogramma concentreert zich met name op de sectoren onderwijs, gezondheid/HIV/Aids en de watersector.

Het belangrijkste doel van de samenwerking tussen Nederland en Mozambique is de allerarmsten onder de bevolking te helpen (ontwikkelingsdoel 1). De sectoren die Nederland heeft gekozen sluiten aan bij de Millennium Ontwikkelingsdoelen:

 • Water (Millennium Ontwikkelingsdoel 7). Zowel in de stad als op het platteland krijgen steeds meer mensen toegang tot drinkwater. Het ziet ernaar uit dat op dit gebied het Millennium Ontwikkelingsdoel behaald kan worden. Desondanks heeft nog slechts 46% (2007) van de Mozambikaanse bevolking toegang tot veilig water en 41% (2007) tot sanitaire voorzieningen.
 • Gezondheidszorg (Millennium Ontwikkelingsdoel 6). Het gezondheidssysteem is sterk verbeterd. Tussen 1993 en 2000 is toegang tot de dienstverlening met 60% toegenomen. Toch is de situatie in de gezondheidssector nog steeds zorgelijk, zowel in aantallen als in kwaliteit van de diensten. De laatste HIV-cijfers schatten het percentage geïnfecteerden onder volwassenen rond de 16% met grote regionale verschillen. Malaria is de grootste oorzaak van kindersterfte.
 • Onderwijs (Millennium Ontwikkelingsdoel 2). Mozambique ziet investeringen in onderwijs als de belangrijkste strategie om armoede te bestrijden, ongelijke behandeling van mannen en vrouwen (gender) tegen te gaan, iets aan de ongelijkheid tussen regio ’s te doen en de verdere verspreiding van HIV/Aids tegen te gaan. De Mozambikaanse regering streeft ernaar dat straks alle kinderen naar de lagere school gaan en deze ook afmaken. Daarnaast besteedt de overheid veel aandacht aan technisch en beroepsonderwijs. Bekwame vaklieden zijn nodig om de gewenste (economische) groei op peil te houden of, nog beter, te verhogen.

(bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Voor meer informatie zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mozambique , http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/betrekkingen-met-nederland/mozambique , http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/mozambique