Media

Op radio en tv

Documentaire Omrop Fryslan maart 2013: De Fryske euro yn Mozambyk

Uitzending Hjoed Omrop Fryslân 14 juli 2010 - 2 miljoen subsidie voor Schoon Water Mozambique

Reportage Omrop Fryslân Radio 14 juli 2010

 

Raportages en Films

Korte impressie van de opening van toiletten op een school in de stad Chokwe

Reportage Omrop Fryslân: Schoon water voor Mozambique - Deel 1 van 3

Reportage Omrop Fryslân: Schoon water voor Mozambique - Deel 2 van 3

Reportage Omrop Fryslân: Schoon water voor Mozambique - Deel 3 van 3

 

Artikelen

Wethouder Coby van der Laan van Heerenveen helpt een gast uit Mozambique bij het schaatsen in Thialf,
terwijl wethouder Sieberen Sièbenga toekijkt Deze week zijn vier brngemeesters. vier wethouders en twee
ambtenaren uit Mozambique op bezoek in Fryslän in het kader van het Friese iJJjtiatiefSchoon Water
Mozambique. Belangrijk onderdeel is de kennisoverdracht.

Mozambikaanse verwondering (Leeuwarder Courant 16-08-2011 p.14) "Op uitnodiging van Wetterskip Fryslân bezochten tien overheidsdienaren uit Mozambique dezeweek Friesland en verbaasden zich. De Afrikanen krijgen vooral kennis van waterbeheer mee."

Mozambikanen leren schaatsen (Friesch Dagblad, 14-09-2011) "Wethouder Coby van der Laan van Heerenveen helpt een gast uit Mozambique bij het schaatsen terwijl wethouder Sieberen Siebenga toekijkt."

Liever een mobieltje dan een wc (Niels Posthumus, 06-08-2010) "En dan te bedenken dat slechts 0,002 procent van het Westerse inkomen nodig is om de hele wereldbevolking voor 2025 van een toilet te voorzien."

Kinderspel (Lisa St. Aubin, 21-05-2010) "Dreigen is in Afrika al zó lang de gebruikelijke methode van bestuur dat iedereen het voorbeeld volgt: wie aan de macht komt, begint meteen zijn ondergeschikten de stuipen op het lijf te jagen."

Papa Guebuza (Lisa St. Aubin, 23-07-2010) "Een van de redenen dat ik graag in Mozambique woon, is dat het een land is van hoop. Het staat er weliswaar slecht voor, maar het wordt beter. Iedereen weet dat. Het is ook te zien."