Duurzame Ontwikkelingsdoelen

The global goalsOp 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 globale doelstellingen om 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken tussen nu en het jaar 2030. Een einde maken aan extreme armoede. Ongelijkheid en onrecht bestrijden. Het probleem van klimaatverandering oplossen. De globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zouden dit alles kunnen waarmaken. In alle landen. Voor alle mensen.

Global Goals voor duurzame ontwikkelingDe Duurzame Ontwikkelingsdoelen vervangen de acht millenniumdoelen die in 2000 werden afgesproken en eind 2015 aflopen. Deze doelen worden gezien als de belangrijkste wereldwijde afspraken om de levens van mensen te verbeteren.

In het kort zijn dit de doelen

1. Een einde aan armoede in al zijn vormen.

2. Duurzame landbouw en een einde aan honger.

3. Gezondheidszorg voor iedereen.

4. Goed onderwijs voor iedereen.

5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

6. Iedereen heeft toegang tot water en sanitair.

7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie. 

8. Het bevorderen van duurzame economische groei, werk voor iedereen.

9. Een goede infrastructuur, een duurzame industrie, het bevorderen van innovatie.

10. Het verminderen van ongelijkheid.

11. Dorpen en steden zijn veilig en duurzaam.

12. Zorgen voor duurzame productie en consumptie.

13. Klimaatverandering tegengaan en de gevolgen ervan aanpakken. 

14. Bescherm oceanen en zeeën en gebruik ze duurzaam.

15. Bescherm en herstel ecosystemen, bossen en biodiversiteit. 

16. Werk aan een vreedzame, veilige samenleving en een toegankelijk rechtssysteem.

17. Betere samenwerking tussen landen om gezamenlijke doelen te bereiken.

Behalve deze zeventien werelddoelen, zijn er nog 169 'kleinere' doelen.

Ons project houdt zich met name bezig met doel 6:Global goal 6