Colofon

Een toenemend aantal mensen heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze website en geholpen bij het vullen van de website met foto’s afbeeldingen en andere informatie. Namens het project willen we al deze mensen hartelijk bedanken voor hun inzet.

 

Anne-Jan de Jong – Monteren van de filmpjes

Klaas Kamstra – Afbeeldingen infiltratie regenwater

Simon Waley – Vertalen van de pagina over Het Project in het Engels

Alexis Fisher – Het regelen van de webstatistieken