Agua Limpa; Schoon water voor Mozambique

Het Friese project “schoon water voor Mozambique” heeft sinds 2010 met succes gewerkt aan de verbetering van de sanitatie in acht steden in Mozambique. Hierdoor kunnen nu kinderen na een toiletbezoek op school hun handen wassen , worden er nog steeds toiletten bij huizen aangelegd, zijn er gemeentelijke organisaties opgezet en getraind, wordt er nog steeds voorlichting over hygiëne gegeven en ondernemers begeleid in het opzetten van sanitatie bedrijfjes. Het friese project is officieel afgerond per 31 december 2017.

Hoewel het Friese Sanitatie Project officieel is afgesloten heeft de stuurgroep besloten dat zij de komende jaren nog steeds actief wil blijven bij het ondersteunen van sanitatie projecten in Mozambique. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de contacten die zijn opgebouwd gedurende de afgelopen 7 jaar. De uitvoering van de projecten gebeurd niet meer via het project team maar via de lokale non-profit organisatie “FACE of Water and Sanitation” die is opgericht door voormalig medewerkers van het project. Het Wetterskip Fryslãn heeft van de stuurgroep de taak gekregen om de projecten te beoordelen en de uitvoering te controleren. Het Friese Project draagt financieel bij maar er wordt door FACE steeds gezocht naar andere donoren voor co-financiering.

IBlij met de nieuwe toiletten op schooln Friesland drinken we water uit de kraan, gaan naar het toilet en wassen daarna onze handen. Een basisschool zonder toiletten kunnen wij ons niet voorstellen. In Mozambique poepen en plassen de schoolkinderen nog vaak op een hoek van het schoolplein. Handen wassen of water drinken is door gebrek aan schoon water al helemaal onmogelijk.

Het Friese project “schoon water voor Mozambique” werkt sinds 2010 met succes aan de verbetering van de sanitatie in de steden Xai-Xai, Chokwe, Inhambane, Maxixe, Gondola, Manica, Chimoio en Beira.

Dankzij het project zijn er op 140 basisscholen in de acht steden toiletten geplaatst en kunnen 200.000 kinderen hun handen wassen na een toiletbezoek.

Kennisoverdracht werkt

Een belangrijk onderdeel van het project is kennisoverdracht. In Friesland is veel ervaring met riolering, afvalinzameling en -verwerking en samenwerking met de bevolking. Al deze elementen zijn ook in Mozambique nodig om de sanitatie op orde te brengen. Friesland werkt samen met acht gemeenten in Mozambique en helpt hen bij het opbouwen van een efficiënte gemeentelijke organisatie. De gemeenten kunnen daarmee ook in de toekomst werken aan het duurzaam verbeteren van de hun volksgezondheid. In alle acht gemeenten zijn nu sanitatie afdelingen.

Gemeenten in Mozambique zijn blijTraining voor medewerkers en bestuurders

De gemeentebesturen van de acht projectsteden in Mozambique zien met eigen ogen hoe belangrijk sanitatie en afvalinzameling is. Door de verbetering van afvalinzameling en –verwerking zijn de straten veel schoner geworden Sanitatie op de scholen zorgt ervoor dat er veel minder zieke kinderen zijn. De gemeentebestuurders zijn dan ook heel blij met het Friese project “Schoon water voor Mozambique”.

Zeventien afspraken voor een betere wereld

The global goalsNa de afspraken in 2000 over de millenniumdoelen tot 2015 zijn er vanuit de Verenigde Naties voor de komende 15 jaar tot 2030 zeventien nieuwe doelen opgesteld; de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Doel 6: Toegang tot schoon water en sanitatie

Duurzaam Ontwikkelingsdoel 6: Toegang tot schoon water en sanitatie

Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid. Wereldwijd hebben bijna een miljard mensen niet genoeg schoon drinkwater tot hun beschikking. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en infecties.

Schoon drinkwater in combinatie met sanitatie en voorlichting over hygiëne maken een grote stap voorwaarts in de verbetering van de volksgezondheid.

De waterketenDe waterketen

Ook in de toekomst moet er betaalbaar schoon drinkwater zijn. Een schoon milieu is van belang voor het schoonhouden van de waterkringloop. Afval vervuild het grondwater. Dit is een wereldwijd probleem. Dit geldt niet alleen voor Mozambique maar ook voor Friesland. Daarom bouwt het project niet alleen toiletten maar besteed het ook aandacht aan het verzamelen, ophalen en afvoeren van afval.

OBedrijf dat betonnen deksels maakt voor latrinesndernemers, ontwikkeling en micro financiering

De private sector is van groot belang voor de duurzame ontwikkeling van verbeterde sanitatie. Het project richt zich op het vergroten van de kwaliteit van de geleverde producten en diensten, beter ondernemerschap en betere toegang tot financiering voor zowel bedrijven als ook de huishoudens.

Een Fries project

Schoon water voor Mozambique is een Fries project: de provincie Fryslan, Wetterskip Fryslan, Vitens en bijna alle Friese gemeenten doen mee. Daarnaast zijn organisaties zoals afvalverwerker Omrin en de NHL hogeschool bij het project betrokken.

Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking draagt ook bij aan het project.

Het gaat goed met het project.Een Fries project

In vier steden in zuidelijk Mozambique zijn de doelen bereikt en is de samenwerking beëindigd. Hun gemeentelijke afdeling sanitatie, met opgeleide en getrainde medewerkers, is in staat om drinkwater, sanitatie en hygiëne zelfstandig verder te ontwikkelen. In de vier andere steden in centraal Mozambique loopt de samenwerking in elk geval nog tot 2017 door.

Factsheets

Om u iets uitgebreider te informeren  zijn er factsheets gemaakt. Deze factsheets beschrijven het project en de 5 hoofd thema’s.

U kunt helpen

Het project doet al heel veel. Maar er blijven ook nog zaken liggen door gebrek aan tijd, kennis  en geld. Zo wordt de poep uit de toiletten nog steeds met behulp van een tankauto opgepompt en onverwerkt geloosd. Ook het afval wordt op de meeste plaatsen nog onverwerkt gestort.

Dat kan beter. Daarvoor is geld maar ook kennis nodig.

Wilt u geld bijdragen dan kan dat door geld over te maken naar  ‘Schoon water voor Mozambique' Rekeningnummer:  NL73 NWAB 0636 7521 00 van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) Onder vermelding van: bijdrage Agua Limpa.

Heeft u een goed idee of heeft u iets ontwikkeld dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van een goede sanitatie in Mozambique stuur een mail of neem contact op met een medewerker van het project.

Nieuwsbrief

Wilt u het project volgen dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Handen wassen

Meer over Mozambiquepoepveld